house-rules

HOUSERULES

Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel en/of beveiliging op.

 • Voor Hidden Monastery geldt een minimumleeftijd van 18 jaar (ID is verplicht).
 • Op verzoek moet een identiteitsbewijs getoond kunnen worden, ook tijdens het event.
 • Wij schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden zijn niet toegestaan.
 • Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en het personeel wordt niet getolereerd.
 • De handel in soft- en harddrugs verboden, evenals het gebruik van soft- en harddrugs.
 • Drankmisbruik en/ of dronkenschap wordt niet getolereerd.
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Ingenomen spullen worden niet teruggegeven.
 • Bij toegangscontrole dient u mee te werken;
 • Er kan verzocht worden de inhoud van bagage of kleding te controleren.
 • Wij behouden ons het recht voor iedereen met aanstootgevende klederdracht en/of kleding     gerelateerd aan clubverband van welke aard dan ook de toegang te weigeren .
 • Roken (ook e-smoken) is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes.
 • Flyeren en posters ophangen zonder nadrukkelijke toestemming zijn niet toegestaan.
 • Wie tijdens een activiteit het pand verlaat, zal opnieuw moeten betalen om weer naar binnen te mogen.
 • Bij het verlaten van het pand is het niet toegestaan consumpties mee te nemen.
 • Zorg bij vertrek voor zo min mogelijk geluidsoverlast.
 • Laat geen rommel achter op het terrein/straat.
 • De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden te verwijderen.
 • Gelieve bij ongeregeldheden of calamiteiten onmiddellijk beveiliging of personeel te waarschuwen.
 • Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- en video opnamen te maken voor commerciële doeleinden.

Bij het niet opvolgen van deze regels kan de toegang tot Hidden Monastery worden ontzegd.

 

▸ LINE-UP      ▸ TICKETS